HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA THIÊN NAM

Là đơn vị tiên phong mang lưới điện năng lượng mặt trời về tỉnh Quảng Ngãi. Hàng năm hệ thống lưới điện nay tạo ra nguồn điện năng vô cùng lớn để sử dụng cho việc chăn nuôi của công ty.

Bên cạnh nguồn điện để cung cấp cho hệ thống chăn nuôi của công ty, hệ thống lưới điện này còn cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia, phục vụ đời sống cho những hộ gia đình của khu vực.

icon zalo
nhắn tin facebook
02553.930789 gọi điện thoại