HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA THIÊN NAM

Là đơn vị tiên phong mang lưới điện năng lượng mặt trời về tỉnh Quảng Ngãi. Hàng năm hệ thống lưới điện nay tạo …

HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA THIÊN NAM Chi tiết »